Členská schůze ŠK Duras - 2.6.2016 od 18:30

Ve čtvrtek 2.6.2016 se od 18.30 koná ve sportovní hale na Vodové v herně Durasu (zasedačka 204) výroční členská schůze. Jedná se o členskou schůzi VOLEBNÍ, účast všech členů nutná! Uvítáme samozřejmě také naše hosty v této sezóně. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

 1.  Zahájení (18.30)
 2.  Schválení programu členské schůze
 3.  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4.  Volba mandátové a návrhové komise
 5.  Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
 6.  Zpráva o hospodaření 2015/2016
 7.  Rozpočet na sezónu 2016/2017
 8.  Zpráva mandátové komise
 9.  Schválení přednesených zpráv
10. Volba nového výboru
11. Diskuse
12. Závěr (21.00)

V příloze naleznete program členské schůze a návrh kandidátky na výbor klubu pro období 2016-2019.

Na viděnou se těší Výkonný výbor ŠK Duras BVK - Královo Pole!