Členská schůze ŠK Duras - 18.5.2017 od 19:00

Ve čtvrtek 18.5.2017 se od 19:00 koná ve sportovní hale na Vodové v herně Durasu (zasedačka 204) výroční členská schůze. Tímto zveme všechny členy klubu, aby přišli na členskou schůzi debatovat o výsledcích v sezóně 2016/2017, plánech do budoucna a dalších tématech, které se týkají našeho klubu. Uvítáme samozřejmě také naše hosty v této sezóně. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

 1.  Zahájení (19:00)
 2.  Schválení programu členské schůze
 3.  Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4.  Volba mandátové a návrhové komise
 5.  Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
 6.  Zpráva o hospodaření 2016/2017
 7.  Rozpočet na sezónu 2017/2018
 8.  Zpráva mandátové komise
 9.  Schválení přednesených zpráv
10. Diskuse
11. Závěr (21:00)

V příloze naleznete program členské schůze.

Na viděnou se těší Výkonný výbor ŠK Duras BVK - Královo Pole!

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit