Volební členská schůze ŠK Duras - 15.6.2022 od 19.00!

Vážení šachoví přátelé,

dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na členskou schůzi Šachového klubu Duras BVK – Královo Pole, z.s., která bude letos volební a uskuteční se ve středu 15.6.2022 od 19:00 hodin, v sokolovně Brno – Řečkovice, Vážného 19, 621 00 Brno.

Program volební členské schůze:

1. Zahájení (19:00)
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
6. Zpráva o hospodaření 2021/2022
7. Rozpočet na sezónu 2022/2023
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení přednesených zpráv
10. Volba výkonného výboru
11. Diskuze
12. Závěr (21:00)

V odkazu naleznete program členské schůze. Na viděnou se těší VV ŠK Duras BVK - Královo Pole!