PF 2023

Hodně zdraví, štěstí, lásky a optimismu na šachových i životních cestách vám do roku 2023 přeje výbor ŠK Duras.

PF 2023