Mládež

ŠK DURAS BVK - KRÁLOVO POLE již několik let pracuje s mládeží. Hra v šachy podporuje logické myšlení a učí umění soustředit se. Právě umění soustředit se je velmi důležitá vlastnost jak pro perfektní zvládnutí školních povinností, tak pro zvládnutí obtížných situací v osobním životě.  
 
V současnosti náš klub pravidelně navštěvuje asi 25 mládežníků, kteří aktivně docházejí do tréninkových skupin různých výkonností a účastní se šachového turnajového dění  na krajské i na republikové úrovni. A jak je v našem klubu mládežnické šachové dění organizováno?
 
Kroužek začátečníků (šachová přípravka) a mírně pokročilých vedou Ladislav Palovský, Eva Pekárková, Ondřej Strnad, Radek Strnad a Petr Zuziak. Jejich náplní je naučit předškoláky těm nejzákladnějším dovednostem. Jde tedy o to, aby tito elévové zvládli umění zmatovat soupeřova krále na prázdné šachovnici a orientaci v zahájení partie. Tato skupina dětí hrává turnaje jednotlivců odpovídající úrovně, aby si ve svých začátcích osvojili pravidla hry a průběh turnaje.
 
Kroužek pokročilých svěřenců vede Josef Hladík. Obsah tréninkové činnosti je zaměřen na zdokonalování se v základních dovednostech a na seznamování svěřenců s novými prvky šachové hry ve všech jejich fázích. Rozhodující složkou přípravy je rozbor sehraných partií, trénink koncovek a základní prvky strategie ve střední hře. Tyto děti budou hrát nejen turnaje jednotlivců, ale i turnaje družstev, zejména krajské úrovně. Klub bude především těm lepším z této skupinky (na základě jejich výsledků) poskytovat individuální tréninkové vedení. Předpokládáme povinnou účast dětí na vícedenních turnajích.
 
Kroužek ligového družstva vede od sezóny 2008/2009 velmistr Tomáš Polák. Obsah tréninkové činnosti spočívá v souboru přednášek, týkajících se především strategie střední hry a koncovek. Dále se tento tým připravuje na zápasy družstva v 1. dorostenecké lize. Účast na krajských turnajích jednotlivců, kde se bojuje o postup na MČR jednotlivců, je povinností. Účast na vícedenních turnajích dospělých (především o prázdninách), je přínosem.
 
Pro naši mládež, především pro pokročilé a členy ligového družstva, pořádáme několikrát za rok různá soustředění, na kterých si mohou mládežníci své šachové umění ještě více zdokonalit. Hlavním lektorem na těchto soustředěních je tradičně velmistr Tomáš Polák.
 
Šachové kroužky začátečníků, středně pokročilých a pokročilých se schází každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin ve sportovní hale na Vodové v Králově-Poli.