Děti a mládež

ŠK Duras BVK Královo Pole dlouhodobě pracuje s mládeží. Hra v šachy podporuje logické myšlení a učí umění soustředit se. Právě umění soustředit se je velmi důležitá vlastnost jak pro perfektní zvládnutí školních povinností, tak pro zvládnutí obtížných situací v osobním životě.  

V současnosti náš klub pravidelně navštěvuje asi 25 mládežníků, kteří aktivně docházejí do tréninkových skupin různých výkonností a účastní se šachového turnajového dění na krajské i republikové úrovni. A jak je v našem klubu mládežnické šachové dění organizováno?

Kroužek začátečníků (skupina C) vedou Ing. Rudolf Moulis, Ing. Radek Strnad, Ing. Zdeněk Vojáček a Petr Zuziak..Kroužek v šachové sezóně 2023/2024 zahajuje v pondělí 11.9.2023. Náplní je naučit školáky těm nejzákladnějším dovednostem, tedy pravidla hry, hodnotu figur, umění zmatovat soupeřova krále na prázdné šachovnici a orientaci v zahájení partie. Tyto děti hrají turnaje jednotlivců odpovídající úrovně, aby si ve svých začátcích osvojily pravidla hry a průběh turnaje.

Kroužek pokročilých svěřenců (skupina B) vede mezinárodní mistr Neklan Vyskočil. Kroužek v šachové sezóně 2023/2024 zahajuje ve čtvrtek 7.9.2023. Obsah tréninkové činnosti je zaměřen na zdokonalování se v základních dovednostech a na seznamování svěřenců s novými prvky šachové hry ve všech jejich fázích. Klíčovou složkou přípravy je rozbor sehraných partií, základní prvky v zahájeních, strategie ve střední hře a teorie koncovek. Tyto děti budou hrát nejen turnaje jednotlivců, ale i turnaje družstev, zejména krajské úrovně. Klub může vybraným zájemcům poskytnout individuální tréninkové vedení. 

Kroužek extraligového družstva (skupina A) vede velmistr Tomáš Polák. Kroužek v šachové sezóně 2023/2024 zahajuje v úterý 6.9.2023. Obsah tréninkové činnosti spočívá v souboru přednášek týkajících se především strategie střední hry a koncovek. Dále se tento tým připravuje na zápasy družstva v mládežnické extralize. Povinností je zde účast na krajských turnajích jednotlivců, kde se bojuje o postup na MČR. Účast na vícedenních turnajích dospělých (především o prázdninách), je přínosem.

Pro naši mládež, především pro pokročilé a členy extraligového družstva, pořádáme několikrát za rok různá soustředění, na kterých si mohou mládežníci své šachové umění ještě více zdokonalit. Hlavním lektorem na těchto soustředěních je velmistr Tomáš Polák.

Všechny kroužky pro sezónu 2023/2024 jsou vedeny v sokolovně Brno-Řečkovice, Vážného 19.

TRENÉŘI MLÁDEŽE

pokročilí (A) Tomáš Polák
středně pokročilí (B) Neklan Vyskočil 
začátečníci (C) Ing. Rudolf Moulis, Ing. Radek Strnad, Ing. Zdeněk Vojáček a Petr Zuziak

TRÉNINKY ve školním roce 2023/2024

Pondělí: 16.00 - 17.30 začátečníci (C)
Středa: 16.00 - 19.30 pokročilí (A)
Čtvrtek: 16.00 - 18.00 středně pokročilí (B)