Členská schůze ŠK Duras - 30.5.2019 od 19.00!

Ve čtvrtek 30.5.2019 se od 19:00 koná ve sportovní hale na Vodové v herně Durasu (zasedačka 204) výroční členská schůze, která je pro tento rok volební. Tímto zveme všechny členy klubu, aby přišli na členskou schůzi debatovat o výsledcích v sezóně 2018/2019, plánech do budoucna a také o personálních záležitostech, které se týkají našeho klubu. Uvítáme samozřejmě také naše hosty v této sezóně. Občerstvení zajištěno, přijďte prosím s dostatečným předstihem.

Program členské schůze bude následující:

1. Zahájení (19:00)
2. Schválení programu členské schůze
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva předsedy a referenta mládeže o činnosti
6. Zpráva o hospodaření 2018/2019
7. Rozpočet na sezónu 2019/2020
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení přednesených zpráv
10. Volba výkonného výboru
11. Diskuse
12. Závěr (21:00)

V příloze naleznete program členské schůze.

Na viděnou se těší VV ŠK Duras BVK - Královo Pole!

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit