Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi ŠK Duras BVK - Královo Pole

Výkonný výbor ŠK Duras (VV) svolává na 11.12.2019 od 19:00 do sokolovny Řečkovice, Vážného 19, mimořádnou členskou schůzi s následujícím programem:

1. Zahájení

2. Schválení programu schůze

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4. Volba mandátové a návrhové komise

5. Změna stanov – změna sídla spolku

6. Změna počtu členů statutárního orgánu

7. Hlasování členské schůze o změně stanov a o změně počtu členů statutárního orgánu

8. Závěr