Kronika

Není lehkou záležitostí zmapovat veškerou činnost, práci a sportovní výsledky našeho oddílu. Vše bylo nutno doslova  "vydolovat" z dochovaných zápisů, kronik oddílu a vzpomínek. Po celou dobu se vystřídalo v oddíle mnoho hráčů i funkcionářů a je proto možné, že bylo na někoho ve vzpomínkách kroniky zapomenuto. Pokud se tak opravdu stalo věřte, že nás to mrzí, ale práce byla velmi obsáhlá a přičemž pamětníků stále ubývá. V současné době je pilným kronikářem Ing. Petr Mlýnek, jemuž patří poděkování za tuto nelehkou práci.
 
Elektronická verze kroniky šachového klubu Duras bude na stránky postupně doplňována (v pdf formátu). Prozatím je kronika přístupná od vzniku klubu do roku 2011. Mimo zde přístupnou elektronickou verzi kroniky existuje i kronika v knižní podobě (do roku 2003). Tato kronika je k nahlédnutí v klubovně klubu. 

 

Kronika ŠK Duras - 1923-1972

Kronika ŠK Duras - 1973-1999

Kronika ŠK Duras - 2000 -2004

Kronika ŠK Duras - 2005

Kronika ŠK Duras - 2006

Kronika ŠK Duras - 2007

Kronika ŠK Duras - 2008

Kronika ŠK Duras - 2009

Kronika ŠK Duras - 2010

Kronika ŠK Duras - 2011

Kronika ŠK Duras - 2012

Kronika ŠK Duras - 2013

Kronika ŠK Duras2014 

Kronika ŠK Duras05/2014 - 04/2015 

Kronika ŠK Duras05/2015 - 04/2016 

Kronika ŠK Duras - 2016

Kronika ŠK Duras - 2017

Kronika ŠK Duras - 2018

Kronika ŠK Duras - 2019