Děti a mládež

ŠK DURAS BVK - KRÁLOVO POLE již několik let pracuje s mládeží. Hra v šachy podporuje logické myšlení a učí umění soustředit se. Právě umění soustředit se je velmi důležitá vlastnost jak pro perfektní zvládnutí školních povinností, tak pro zvládnutí obtížných situací v osobním životě.  
 
V současnosti náš klub pravidelně navštěvuje asi 25 mládežníků, kteří aktivně docházejí do tréninkových skupin různých výkonností a účastní se šachového turnajového dění  na krajské i na republikové úrovni. A jak je v našem klubu mládežnické šachové dění organizováno?
 
Kroužek začátečníků (skupina C) vedou Rudolf Moulis, Radek Strnad a Patrik Navrátil. Kroužek v šachové sezoně 2021/2022 zahajuje ve středu 8.9.2021. Jejich náplní je naučit předškoláky těm nejzákladnějším dovednostem. Jde tedy o to, aby tito elévové zvládli umění zmatovat soupeřova krále na prázdné šachovnici a orientaci v zahájení partie. Tato skupina dětí hrává turnaje jednotlivců odpovídající úrovně, aby si ve svých začátcích osvojili pravidla hry a průběh turnaje.
 
Kroužek pokročilých svěřenců (skupina B) vede IM Neklan Vyskočil a Leoš Fojt. Kroužek v šachové sezoně 2021/2022 zahajuje ve čtvrtek 9.9.2021. Obsah tréninkové činnosti je zaměřen na zdokonalování se v základních dovednostech a na seznamování svěřenců s novými prvky šachové hry ve všech jejich fázích. Rozhodující složkou přípravy je rozbor sehraných partií, trénink koncovek a základní prvky strategie ve střední hře. Tyto děti budou hrát nejen turnaje jednotlivců, ale i turnaje družstev, zejména krajské úrovně. Klub bude především těm lepším z této skupinky (na základě jejich výsledků) poskytovat individuální tréninkové vedení. Předpokládáme povinnou účast dětí na vícedenních turnajích.
 
Kroužek extraligového družstva (skupina A a B+) vede velmistr Tomáš Polák. Kroužek v šachové sezóně 2021/2022 zahajuje ve středu 7.9.2021. Obsah tréninkové činnosti spočívá v souboru přednášek, týkajících se především strategie střední hry a koncovek. Dále se tento tým připravuje na zápasy družstva v dorostenecké extralize. Účast na krajských turnajích jednotlivců, kde se bojuje o postup na MČR jednotlivců, je povinností. Účast na vícedenních turnajích dospělých (především o prázdninách), je přínosem.
 
Pro naši mládež, především pro pokročilé a členy extraligového družstva, pořádáme několikrát za rok různá soustředění, na kterých si mohou mládežníci své šachové umění ještě více zdokonalit. Hlavním lektorem na těchto soustředěních je tradičně velmistr Tomáš Polák.
 
Šachový kroužek extraligového družstva (skupina A a B+ GM Tomáše Poláka) se koná každé úterý 15,00-17,00 (B+) a 17,00-19,00 (A). Šachový kroužek začátečníků (skupina C) se koná každou středu od 15,15 do 16,15 hodin. Šachový kroužek středně pokročilých (skupina B) se koná každý čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin.
 
Všechny kroužky pro sezónu 2021/2022 jsou vedeny v sokolovně Brno-Řečkovice, Vážného 19, 621 00 Brno.