Oldřich Duras

 Oldřich Duras (30.10.1882 - 5.1.1957), první český mezinárodní velmistr od roku 1950. Popřední světový šachista z doby před první světovou válkou, též skladatel šachových úloh.

Svou mezinárodní kariéru začal v roce 1903 na turnaji v Holandsku kde obsadil druhé místo. V roce 1906 v Norimberku obsadil druhé místo za Marshalem, kde porazil Čigorina i Tarrashe. V následujících rocích skončil do třetího místa na mnohých turnajích jako například ve Vídni 1907, Praze 1908, Petersburgu 1909 za Aljechinem a Rubinsteinem, v Hamburgu 1910, v Opatiji 1912. V domácích turnajích patřil mezi první hráče o čem svědčí též vítězství v 1 (1905) 3 (1907) a 4 (1909) mistrovství Českého šachového svazu. V letech 1910-1911 hrál turnaje v Holandsku, kde sehrál také několik zápasů. V roce 1913 se přes turnaj ve Varšavě dostal na šachovou cestu po Rusku, kde sehrál několik zápasů a simultánek. Další jeho trasa vedla v roce 1913 do USA , kde v klubovám turnaji v New Yorku obsadil druhé místo za Capablankou. Po návratu do Evropy v průběhu turnaje v Mannheimu začala první světová válka a on se vrátil do Prahy. Po skončení války se už k praktické hře nevrátil a věnoval se pokojnému rodinnému životu a šachovým úlohám. Publikoval přes 50 studií a úloh skoro výlučně trojtažek v duchu "české školy". Posmrtně získal v albech FIDE 17,5 bodu. Věnoval se též publikování když v letech 1922 - 31 řídil šachovou rubriku v Českém Slově a spolupracoval s Československým šachem.

Oldřich Duras vynikal bojovností a vytrvalostí, míval originální nápady v zahájeních, znamenitě hrál v komplikovaných pozicích, nezabýval se však často teorií a často improvizoval. Jako jeden z prvních hráčů vůbec uplatňoval psychologický přístup k soupeři. V mnohých partiích předváděl pěkné kombinace a získal mnoho cen za krásu partie. Jeho život a šachové dílo jsou zachycené ve dvou monografiích: F.Prokop - Duras vítězí. Šachové dílo českého velmistra Oldřicha Durase s jeho slavnými turnajovými partiemi a šachovými problémy (1944) a E.Richter - Oldřich Duras. Velký mistr šachové kombinace. Životní dílo (1954).